poprzestawiać się


poprzestawiać się
Coś się komuś poprzestawiało w głowie zob. głowa 16.

Słownik frazeologiczny . 2013.